HİDROTERAPİ

Ortopedik veya zihinsel engellilere su içerisinde egzersiz yaptırılarak kişilerin bedensel ve zihinsel gelişimlerine destek olunmaktadır.Suyun fiziksel özelliklerinden ( kaldırma kuvveti,hidrostatik basınç,direnç ve viskosite v.b.) yararlanılarak yapılan tedavilerle ; dolaşım sisteminde,pulmoner sistemde,kas-iskelet sistemi üzerinde,santral sinir sisteminde, renal sistem üzerinde ve solunum sistemi üzerinde olumlu fizyolojik etkiler elde edilir.