BAĞIMSIZ YAŞAM BECERİLERİ

Öğrencilerimizin gündelik yaşantılarını en az yardımla sürdürmelerini sağlamaya yönelik becerileri içeren Bağımsız yaşam becerileri genel olarak, bireyin başkalarına bağımlı olmadan, yaşamını sürdürmesi için gerekli olan becerileri içerir.