TÜRK İŞARET DİLİ

İşitme engellilerle iletişim kurmayı sağlayarak el hareketleri ve yüz mimiklerinden oluşan Türk İşaret Dili’nin temel düzeyde öğretildiği bir eğitim programıdır. Türk İşaret Dili’ni aktif bir şekilde kullanabilme, işitme engellilerle iletişim kurabilme, istenilenleri anlatabilme, işaret dilinde tercümanlık yapabilme ve işaret dilini öğretebilme bilgi ve becerisinin eğitimi verilmektedir.14 yaş ve üzeri kişiler kayıt yaptırabilir.