NAKIŞ VE ÖRGÜ

Engellilerimize basit nakış iğne tekniklerine uygun desen hazırlayabilme ve basit nakış iğne tekniklerini uygulayabilme, örgüyü ürün haline dönüştürme ve süsleme yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır. Kursa 16-35 yaş  engelli kişiler kayıt yaptırabilir.