OKUMA YAZMA

Okuma-yazma; hayat boyu öğrenmenin temelini oluşturmaktadır. Programda engeli nedeniyle yaygın eğitimden faydalanamayan, okula gidemeyen yada gitse de okuma yazmayı öğrenemeyen bedensel ve zihinsel engelli bireylere birebir
seans usulü ile okuma yazma eğitimi verilmektedir. Okuma yazma öğrenmek isteyen bireylerin en kısa sürede temel okuryazarlık düzeyine ulaşmaları amaçlanmaktadır. Uygulanan program ile bugüne kadar birçok  engelli bireyimiz okuma yazma öğrenmiştir.